Generator sprawdzianów Klasówki.pl

Generator sprawdzianów to proste i przejrzyste narzędzie umożliwiające nauczycielom matematyki, fizyki i chemii tworzenie sprawdzianów do wykorzystania na lekcji.

Nauczyciel matematyki, fizyki i chemii może stworzyć test lub sprawdzian, zawierający unikalne zadania, niedostępne dla uczniów. Serwis zawiera bazę 24 000 gotowych zadań, przygotowaną z zasobów dostępnych w wydawnictwie WSiP. Aby wygenerować sprawdzian należy wybrać segment (Szkoła podstawowa 4-8, Szkoły ponadpodstawowe, Szkoły ponadgimnazjalne), dział podstawy programowej, liczbę zadań w teście, liczbę grup w teście, poziom trudności. Generator sprawdzianów stanowi rozwinięcie i uzupełnienie klasycznej oferty dydaktycznej poprzez wzbogacenie gamy e-produktów przeznaczonych dla nauczycieli.

Generator spełniania oczekiwania nauczycieli, dostarczając narzędzia usprawniające codzienną pracę, odpowiadając tym samym na tożsame działania innych wydawnictw. Jest wsparciem działań promocyjnych, tworząc w połączeniu z ofertą katalogową znaczącą przewagę konkurencyjną, szczególnie w kontekście przygotowania do egzaminów kończących etapy edukacyjne.