Bezpłatny Generator Sprawdzianów

Generator Sprawdzianów to internetowa platforma umożliwiająca nauczycielom matematyki tworzenie zestawów zadań przeznaczonych do wykorzystania na lekcji.

Nauczyciel matematyki może stworzyć test lub sprawdzian, zawierający unikalne zadania, niedostępne dla uczniów. Serwis zawiera bazę zadań przygotowaną z zasobów dostępnych w wydawnictwie WSiP, uzupełnioną o nowe treści stworzone na jego potrzeby. W pierwszej odsłonie obejmie matematykę (w segmentach SKOŁA PODSTAWOWA 4-6, GIMNAZJUM oraz Szkoła Ponadgimnazjalna) i zakładać będzie możliwość rozbudowy o dodatkowe przedmioty. Projekt stanowi rozwinięcie i uzupełnienie klasycznej oferty dydaktycznej poprzez wzbogacenie gamy e-produktów przeznaczonych dla nauczycieli.

Spełniania ich wyraźne oczekiwania dostarczając narzędzia usprawniającego codzienną pracę, odpowiadając tym samym na tożsame działania innych wydawnictw.Jest wsparciem działań promocyjnych, tworząc w połączeniu z ofertą katalogową znaczącą przewagę konkurencyjną, szczególnie w kontekście przygotowania do egzaminów kończących etapy edukacyjne.